Ελληνικά

Μεταδιδάκτορες

Μεταδιδάκτορες$$Postdoctoral Researchers

Ονοματεπώνυμο

Εmail

Researchgate/ Scopus ID/ Webpage

Ακριτίδης Δημήτρης

dakritid@geo.auth.gr

Scopus

Researchgate

Γεωργούλιας Αριστείδης

ageor@auth.gr

Scopus

Webpage