Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες/ισσες

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ EΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑΣ/ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ
Γερογιάννης Βασίλειος Εκτίμηση κινδύνου ατμοσφαιρικών αναταράξεων με τη χρήση δορυφορικών εικόνων Χ. Φείδας
Καλησώρας Θεόδωρος Αλκιβιάδης Επιδράσεις των αιωρούμενων σωματιδίων στο ισοζύγιο ακτινοβολίας και το περιοχικό κλίμα Π. Ζάνης
Καμπούρη Άννα Μελέτη των πηγών, των εκπομπών και της μεταφοράς των αιωρούμενων σωματιδίων με τη χρήση ατμοσφαιρικών μοντέλων διασποράς και μεθόδων τηλεπισκόπησης Π. Ζάνης
Μητρόπουλος Δημήτριος Υπο-εποχική πρόγνωση έντονων μετεωρολογικών φαινομένων Ι. Πυθαρούλης
Νίκου Μελπομένη Μελέτη των επιδράσεων του κλίματος στο σιτάρι μέσω στατιστικών μοντέλων και μοντέλων φυσικών διεργασιών ανάπτυξης καλλιεργειών, με χρήση ιστορικών και μελλοντικών κλιματικών δεδομένων Θ. Μαυρομμάτης
Τρίγγα Ευσταθία Επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στα πολιτιστικά μνημεία του Ελληνικού χώρου: Σύγχρονες μελλοντικές προβολές, Εκτίμηση των επιπτώσεων στον πολιτιστικό τουρισμό, Μέτρα πρόληψης και προσαρμογής στις νέες συνθήκες Κ. Τολίκα
Βουδούρη Μαρία Όλγα Σύζευξη μοντέλου ατμόσφαιρας-πυρκαγιών για την υποστήριξη διαχείρισης περιστατικών δασικής πυρκαγιάς στην Ελλάδα Κ. Τολίκα
Παπαδόπουλος Ζάχος Αλέξανδρος Διερεύνηση της πολυπλοκότητας των ακραίων φαινομένων στη Μεσόγειο με χρήση της μεθόδου ανακάλυψης αιτιωδών σχέσεων Χ. Αναγνωστοπούλου