Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες/ισσες

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΕMAIL
Γερογιάννης Βασίλειος Εκτίμηση κινδύνου ατμοσφαιρικών αναταράξεων με τη χρήση δορυφορικών εικόνων vgerogian@geo.auth.gr
Καλησώρας Θεόδωρος Αλκιβιάδης Επιδράσεις των αιωρούμενων σωματιδίων στο ισοζύγιο ακτινοβολίας και το περιοχικό κλίμα kalisoras@geo.auth.gr
Καμπούρη Άννα Μελέτη των πηγών, των εκπομπών και της μεταφοράς των αιωρούμενων σωματιδίων με τη χρήση ατμοσφαιρικών μοντέλων διασποράς και μεθόδων τηλεπισκόπησης akampouri@noa.gr
Μητρόπουλος Δημήτριος Υπο-εποχική πρόγνωση έντονων μετεωρολογικών φαινομένων dimitrism@geo.auth.gr
Νίκου Μελπομένη Μελέτη των επιδράσεων του κλίματος στο σιτάρι μέσω στατιστικών μοντέλων και μοντέλων φυσικών διεργασιών ανάπτυξης καλλιεργειών, με χρήση ιστορικών και μελλοντικών κλιματικών δεδομένων melinanikou@gmail.com
Ρούπα Παρασκευή Μελέτη της Ατμοσφαιρικής Ηλεκτρικής Δραστηριότητας με έμφαση στην Πρόγνωση Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων στον Ελλαδικό χώρο paroupa@yahoo.com
Τρίγγα Ευσταθία Επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στα πολιτιστικά μνημεία του Ελληνικού χώρου: Σύγχρονες μελλοντικές προβολές, Εκτίμηση των επιπτώσεων στον πολιτιστικό τουρισμό, Μέτρα πρόληψης και προσαρμογής στις νέες συνθήκες tringaen@geo.auth.gr