Κατράγκου Ελένη

Τομέας Μετεωρολογίας Κλιματολογίας, Τμήμα Γεωλογίας
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Γνωστικό αντικείμενο: Φυσική Κλιματολογία-Κλιματικά μοντέλα

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Φυσική Κλιματολογία

Περιοχικά κλιματικά μοντέλα

Αξιολόγηση ατμοσφαιρικών μοντέλων


Μαθήματα

Προπτυχιακό, Τμήμα Γεωλογίας

NGGN 105Y Εισαγωγή στη Χρήση Η/Υ

GGN 539E Ξενόγλωσση Γεωλογική Ορολογία Ι

GGG 890E Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στη Διδακτική της Γεωλογίας

Προπτυχιακό, Τμήμα Μαθηματικών

Γενική και Δυναμική Μετεωρολογία

Μεταπτυχιακό Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας, Τμήμα Γεωλογίας

GMCM101Y Πρακτική Μετεωρολογία

GMCM105Y Ηλιακή και Γήινη Ακτινοβολία

GMCM 306Y Κλιματικά Μοντέλα

Μεταπτυχιακό Φυσικής Περιβάλλοντος, Τμήμα Φυσικής

ΜΦΠ702 Τεχνικές Μέτρησης Ατμοσφαιρικών Παραμέτρων


Σπουδές

Διδακτορικό στις Φυσικές Επιστήμες (Dr. rer. nat.) Πανεπιστήμιο Χαϊδελβέργης, Γερμανία (2003)

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜSc) Φυσική της Ατμόσφαιρας, Τμήμα Φυσικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (2000)

Πτυχίο Φυσικής (ΒSc) Τμήμα Φυσικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1998)


Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις
 1. Jacob, D., Teichmann, C., Sobolowski, S., Katragkou, E., et al, Regional climate downscaling over Europe: perspectives from the EURO-CORDEX community, Regional Environmental Change, 20 (2), art. no. 51, 2020.
 2. Davin et al, Biogeophysical impacts of forestation in Europe: first results from the LUCAS (Land Use and Climate Across Scales) regional climate model intercomparison, Earth Syst. Dynam., 11, 183–200, https://doi.org/10.5194/esd-11-183-2020, 2020.
 3. Pavlidis et al.,, Investigating the sensitivity to resolving aerosol interactions in downscaling regional model experiments with WRFv3.8.1 over Europe, Geoscientific Model Development, 13 (6), pp. 2511-2532, 2020.
 4. Jack C. and Katragkou E., Evaluation of downscaling methods over Europe: results of the EU-COST Action VALUE, International Journal of Climatology, doi: 10.1002/joc.6184, 2019
 5. Fita et al., CORDEX-WRF v1.3: Development of a module for the Weather Research and Forecasting (WRF) model to support the CORDEX community (2019) Geosci. Model Dev., 12 (3), pp. 1029-1066. doi: 10.5194/gmd-12-1029-2019.
 6. Knist et al., Land-atmosphere coupling in EURO-CORDEX evaluation experiments, J. Geophys. Res. Atmos., 122, doi: 10.1002/2016JD025476, 2017
 7. Flemming et al., The CAMS interim Reanalysis of Carbon Monoxide, Ozone and Aerosol for 2003–2015, Atmos. Chem. Phys. Atmos. Chem. Phys., 17, 1945-1983, 2017
 8. Katragkou et al., Regional climate hindcast simulations within EURO-CORDEX: evaluation of a WRF multi-physics ensemble, Geosci. Model Dev., 8, 603-618, 2015.
 9. Katragkou et al., Evaluation of near surface ozone over Europe from the MACC reanalysis, Geosci. Model Dev., 8, 2299-2314, 2015.
 10. Colette et al., Is the ozone climate penalty robust in Europe? Environ. Res. Lett., 10 084015, doi:10.1088/1748-9326/10/8/084015, 2015.
 11. Eskes et al., Validation of reactive gases and aerosols in the MACC global analysis and forecast system, Geosci. Model Dev., 8,3523-3546, 2015.
 12. Vautard et al., The simulation of European heat waves from an ensemble of regional climate models within the EURO-CORDEX project, Clim Dyn, 41 (9-10), pp. 2555-2575, 2013
 13. Katragkou et al., Future climate change impacts on summer surface ozone from regional climate-air quality simulations over Europe, J. Geophys. Res., 116, D22307, doi:10.1029/2011JD015899, 2011
 14. Katragkou et al., Decadal regional air quality simulations over Europe in present climate: near surface ozone sensitivity to external meteorological forcing, Atmos. Chem. Phys., 10, 11805-11821, 2010