Ζάνης Πρόδρομος

Τομέας Μετεωρολογίας Κλιματολογίας, Τμήμα Γεωλογίας
Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον - Αέρια Ρύπανση

Ερευνητικά ενδιαφέροντα
  • Χημικοί μετασχηματισμοί και διεργασίες μεταφοράς και διασποράς στη ατμόσφαιρα

  • Τροποσφαιρικό όζον, φωτο-οξειδωτικά και αιωρούμενα σωματίδια

  • Στρατοσφαιρικό όζον και δια-ανταλλαγές στρατόσφαιρας και τροπόσφαιρας

  • Αλληλεπιδράσεις της σύστασης της ατμόσφαιρας και κλίματος

  • Παγκόσμια προβλήματα ατμοσφαιρικής ρύπανσης

  • Κλιματική μεταβολή και ατμοσφαιρική ρύπανση σε κλίμακα περιοχής

  • Περιοχικά αριθμητικά μοντέλα κλίματος, χημείας και ποιότητας αέρα


Μαθήματα

Προπτυχιακό, Τμήμα Γεωλογίας

GMC 766Ε Ατμοσφαιρική ρύπανση και κλιματικές μεταβολές

Προπτυχιακό, Τμήμα Φυσικής

ΑΠ1401/ ΑΠΕ201 Μετεωρολογία

Προπτυχιακό, Τμήμα Μαθηματικών

1061 Εισαγωγή στη Μετεωρολογία και Κλιματολογία

Μεταπτυχιακό Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας, Τμήμα Γεωλογίας

GMCM02E Ατμοσφαιρική Ρύπανση

GMCM103Y Θερμοδυναμική και Στατική της Ατμόσφαιρας

GMCM304Y Ατμοσφαιρικό Οριακό Στρώμα

Μεταπτυχιακό Φυσικής Περιβάλλοντος, Τμήμα Φυσικής

ΜΦΠ603 Χημεία Περιβάλλοντος


Σπουδές

Διδακτορικό (PhD, Doctor of Philosophy ) στις Επιστήμες της Φύσης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Βέρνης, Βέρνη, Ελβετία (1999)

Μεταπτυχιακό (MSc, Master of Science) στις Ατμοσφαιρικές Επιστήμες, Σχολή Περιβαλλοντικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο East Anglia (UEA), Νόριτς, Ηνωμένο Βασίλειο (1994)

Πτυχίο Φυσικής (ΒSc) Τμήμα Φυσικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1992)


Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

Zanis P., E. Katragkou, C. Ntogras, G. Marougianni, A. Tsikerdekis, H. Feidas, E. Anadranistakis, D. Melas, A transient high resolution regional climate simulation for Greece for the period 1960-2100: Evaluation and future projections, Climate Research, 64: 123–140, doi:10.3354/cr01304, 2015.

Zanis P., P. Hadjinicolaou, A. Pozzer, E. Tyrlis, S. Dafka, N. Mihalopoulos, J. Lelieveld, Summertime free tropospheric ozone pool over the Eastern Mediterranean/Middle East, Atmospheric Chemistry and Physics, 14, 115–132, 2014.

Zanis P., C. Ntogras, A. Zakey, I. Pytharoulis, Th. Karacostas, Regional climate feedback of anthropogenic aerosols over Europe with RegCM3, Climate Research, 52, 267-278, 2012.

Zanis P., E. Katragkou, I. Tegoulias, A. Poupkou, D. Melas, P. Huszar, F. Giorgi, Evaluation of near surface ozone in air quality simulations forced by a regional climate model over Europe for the period 1991-2000, Atmospheric Environment, 45, 6489-6500, doi:10.1016/j.atmosenv.2011.09, 2011.

Zanis P., A. Ganser, C. Zellweger, S. Henne, M. Steinbacher and J. Stahelin, Seasonal variability of measured ozone production efficiencies in the lower free troposphere of Central Europe, Atmospheric Chemistry and Physics, 7, 223–236, 2007.

Zanis P., E. Maillard, J. Stahelin, C. Zerefos, E. Kosmidis and K. Tourpali, On the turnaround of stratospheric ozone trends deduced from the re-evaluated Umkehr record of Arosa, Switzerland, Journal of Geophysical Research, 111, D22307, doi:10.1029/2005JD006886, 2006.

Zanis P., et al., An estimate of the impact of stratosphere-to-troposphere transport (STT) on the lower free tropospheric ozone over the Alps using 10Be and 7Be measurements, Journal of Geophysical Research, 108(D12), 8520, doi: 10.1029/2002JD002604, 2003a.

Zanis P., et al., Seasonal variation of peroxy radicals in the lower free troposphere based on observations from the FREE Tropospheric EXperiments at Jungfraujoch in the Swiss Alps, Geophysical Research Letters, 30(10), 1497, doi:10.1029/2003GL017122, 2003b.

Zanis P., et al., Forecast, observation and modelling of a deep stratospheric intrusion event over Europe, Atmospheric Chemistry and Physics, 3, 763-777, 2003c.

Zanis P., P.S. Monks, E. Schuepbach, L.J. Carpenter, T.J. Green, G.P. Mills, S. Bauguitte, a