Φείδας Χαράλαμπος

Τομέας Μετεωρολογίας Κλιματολογίας, Τμήμα Γεωλογίας
Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: Μετεωρολογία με έμφαση στη Δορυφορική Μετεωρολογία και Κλιματολογία

Ερευνητικά ενδιαφέροντα
  • Δορυφορική μετεωρολογία και κλιματολογία.
  • Εκτίμηση βροχόπτωσης με δορυφορικά δεδομένα.
  • Μελέτη και μικρής διάρκειας πρόγνωση έντονων καιρικών φαινομένων με δορυφορικά δεδομένα.
  • Αξιολόγηση δορυφορικών προϊόντων.
  • Περιφερειακές κλιματικές αλλαγές.
  • Χαρτογράφηση κλιματικών δεδομένων.
  • Αξιοποίηση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών στην κλιματολογία και μετεωρολογία.
  • Εφαρμοσμένη κλιματολογία (επίδραση του κλίματος στην κτηνιατρική παρασιτολογία).
  • Δορυφορική τηλεπισκόπηση για τη μελέτη του περιβάλλοντος.

Μαθήματα

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, Τμήμα Γεωλογίας

GMC 318Y Γενική Μετεωρολογία

GMC 877E Μετεωρολογικά-Κλιματολογικά Θέματα

GGG 890E Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στη Διδακτική της Γεωλογίας

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, Τμήμα Μαθηματικών

1061 Εισαγωγή στη Μετεωρολογία και Κλιματολογία

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, Τμήμα Βιολογίας

Ο.ΠΒ.5.13 Μετεωρολογία-Κλιματολογία

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Μετεωρολογία, Κλιματολογία και Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον», Τμήμα Γεωλογίας

GMCM203Y Δορυφορική Μετεωρολογία και Κλιματολογία

GMCM105Y Ηλιακή και Γήινη Ακτινοβολία

GMCM 306Y Κλιματικά Μοντέλα

Μεταπτυχιακό Φυσικής Περιβάλλοντος, Τμήμα Φυσικής

ΜΦΠ702 Τεχνικές Μέτρησης Ατμοσφαιρικών Παραμέτρων


Σπουδές

Διδακτορικό Δίπλωμα (PhD) στη Μετεωρολογία με έμφαση στη Δορυφορική Μετεωρολογία, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Φυσικής, Τομέας Εφαρμογών Φυσικής (1999)

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜSc) στη Μετεωρολογία, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Φυσικής, Τομέας Εφαρμογών Φυσικής (1994)

Πτυχίο Φυσικής (ΒSc) Τμήμα Φυσικής, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Φυσικής (1991)


Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

Feidas Η., Porcu F, Puca S, Rinollo A, Lagouvardos C, Kotroni V (2016) Validation of the H-SAF precipitation product H03 over Greece using rain gauge data. Theoretical and Applied Climatology, doi: 10.1007/s00704-016-1981-9

Feidas H. (2016) Trend analysis of air temperature time series in Greece and their relationship with circulation using surface and satellite data: Recent trends and an update to 2013. Theoretical and Applied Climatology, doi:10.1007/s00704-016-1854-2.

Zanis P., E. Katragkou, C. Ntogras, G. Marougianni , A. Tsikerdekis, H. Feidas, E. Anadranistakis, D. Melas (2015). A transient high resolution regional climate simulation for Greece over the period 1960-2100: Evaluation and future projections. Climate Research, Vol. 64: 123-140.

Feidas Η., A. Karagiannidis, S. Keppas, M. Vaitis, Th. Kontos, P. Zanis, D. Melas, E. Anadranistakis (2013) Modeling and mapping temperature and precipitation climate data in Greece using topographical and geographical parameters. Theoretical and Applied Climatology, 118: 133–146.

Giannakos A., H. Feidas (2012) Classification of convective and stratiform rain based on the spectral and textural features of Meteosat Second Generation infrared data. Theoretical and Applied Climatology, 113(3-4): 495-510.

Feidas, H., A. Giannakos (2012) Classifying convective and stratiform rain using multispectral infrared Meteosat Second Generation satellite data. Theoretical and Applied Climatology, 108(3): 613-630.

Kolios S. and H. Feidas (2011) An automated nowcasting system of mesoscale convective systems for the Mediterranean basin using Meteosat imagery. Part I: System description. Meteorological Applications, 20(3): 287 – 295.

Kolios S. and H. Feidas (2010) A warm season climatology of mesoscale convective systems in the Mediterranean basin using satellite data. Theoretical and Applied Climatology, 102(1): 29-42

Feidas H. (2010) Validation of satellite rainfall products over Greece. Theoretical and Applied Climatology, 99(1): 193-216