Τολίκα Κωνσταντία (Ντία)

Τομέας Μετεωρολογίας Κλιματολογίας, Τμήμα Γεωλογίας
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Γνωστικό αντικείμενο: Κλιματολογία-Κλιματικές Αλλαγές

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Κλιματολογία – Κλιματικές Αλλαγές

Στατιστικός και Δυναμικός υποβιβασμός κλίμακας, Κλιματικά Μοντέλα

Σενάρια – Μελλοντικές Προβολές

Ακραία Καιρικά Φαινόμενα, Βροχοπτώσεις, Θερμοκρασίες

Κλιματική και Στατιστική Ανάλυση, Ατμοσφαιρική Κυκλοφορία – Τύποι Κυκλοφορίας


Μαθήματα

Προπτυχιακό, Τμήμα Γεωλογίας

GMC431E Γενική Κλιματολογία – Κλίμα Μεσογείου και Ελλάδος

GMC657E Ιστορική Κλιματολογία με στοιχεία Παλαιοκλιματολογίας

GMC766E Ατμοσφαιρική Ρύπανση και Κλιματικές Μεταβολές

GMC877E Μετεωρολογικά και Κλιματολογικά Θέματα

Μεταπτυχιακό Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας, Τμήμα Γεωλογίας

GMCM 102Y Προγραμματισμός Η/Υ

GMCM 204Y Κλίμα Μεσογείου και Ελλάδας

GMCM206Y Μέθοδοι Κλιματικής Ανάλυσης

GMCM303Y Κλιματικές Μεταβολές


Σπουδές

Διδακτορικό Στην Κλιματολογία – Κλιματικές Αλλαγές, Τομέας Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας, Τμήμα Γεωλογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (2006)

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜSc) Τομέας Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας, Τμήμα Γεωλογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (2002)

Πτυχίο Φυσικής (ΒSc) Τμήμα Φυσικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (2000)


Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

Tolika, K., Anagnostopoulou, C., Velikou, K., Vagenas, C. A comparison of the updated very high resolution model RegCM3_10km with the previous version RegCM3_25km over the complex terrain of Greece: present and future projections (2016) Theoretical and Applied Climatology, 126 (3-4), pp. 715-726.

Makris, C., Galiatsatou, P., Tolika, K., Anagnostopoulou, C., Kombiadou, K., Prinos, P., Velikou, K., Kapelonis, Z., Tragou, E., Androulidakis, Y., Athanassoulis, G., Vagenas, C., Tegoulias, I., Baltikas, V., Krestenitis, Y., Gerostathis, T., Belibassakis, K., Rusu, E. Climate change effects on the marine characteristics of the Aegean and Ionian Seas (2016) Ocean Dynamics, 66 (12), pp. 1603-1635

Tolika, K., Maheras, P., Pytharoulis, I., Anagnostopoulou, C. The anomalous low and high temperatures of 2012 over Greece – An explanation from a meteorological and climatological perspective (2014) Natural Hazards and Earth System Sciences, 14 (3), pp. 501-507

Anagnostopoulou, C., Zanis, P., Katragkou, E., Tegoulias, I., Tolika, K. Recent past and future patterns of the Etesian winds based on regional scale climate model simulations (2014) Climate Dynamics, 42 (7-8), pp. 1819-1836

Tolika K., Zanis P. and Anagnostopoulou C. (2012) Regional climate change scenarios for Greece: Future temperature and Precipitation projections from Ensembles of RCMs. Global Nest Journal, Vol14, No4, pp. 407-421

Anagnostopoulou C. and Tolika K. (2012) Extreme precipitation in Europe: A guide to threshold selection. Theoretical and Applied Climatology 2012, 107, 479-489

Tolika K, I Pytharoulis, P Maheras (2011) The anomalous high temperatures of November 2010 over Greece: Meteorological and climatological aspects Natural Hazards and Earth System Science Volume 11, Issue 10, 2011, Pages 2705-2714

Flocas, M Hatzaki, K Tolika, C Anagnostopoulou, E Kostopoulou, C Giannakopoulos, E Kolokytha, I Tegoulias (2011) Evaluating the ability of three RCM/GCM couples to Represent the relationship of large scale circulation with climate extremes over the Mediterranean. Climate Research Volume 46, Issue 3, 2011, Pages 197-209

K. Tolika, P Maheras, I Tegoulias (2009) Extreme temperatures in Greece during 2007: Could this be a “return to the future”?. Geophysical Research Letters, Volume 36, Issue 10, 28 May 2009, Pages L10813

Anagnostopoulou Chr, Tolika K, Maheras P (2009). Classification Of Circulation Types: A New Flexible Automatic Approach Applicable to NCEP and GCM Data. Theoretical and Applied Climatology, Theoretical and Applied Climatology Volume 96, Issue 1-2, 2009, Pages 3-15