Πυθαρούλης Ιωάννης

Τομέας Μετεωρολογίας Κλιματολογίας, Τμήμα Γεωλογίας
Aναπληρωτής Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: Συνοπτική Μετεωρολογία

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Μελέτη μετεωρολογικών συστημάτων συνοπτικής και μέσης κλίμακας με έμφαση στα έντονα καιρικά φαινόμενα

Επιχειρησιακή αριθμητική πρόγνωση καιρού

Βελτιστοποίηση και χρήση παγκόσμιων και περιοχικών ατμοσφαιρικών αριθμητικών μοντέλων

Αξιολόγηση των ατμοσφαιρικών αριθμητικών μοντέλων


Μαθήματα

Προπτυχιακό, Τμήμα Γεωλογίας

GGN 101Υ Γενικά Μαθηματικά Ι

GGN 214Υ Γενικά Μαθηματικά ΙΙ

GGN 323E Γενικά Μαθηματικά ΙΙΙ

GMC 318Y Γενική Μετεωρολογία

GMC 884E Συνοπτική και Δυναμική Μετεωρολογία
Μεταπτυχιακό Μετεωρολογίας, Κλιματολογίας και Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωλογίας

GMCM 202Y Συνοπτική Μετεωρολογία

GMCM 305Y Αριθμητική Πρόγνωση Καιρού

Διατμηματικό Μεταπτυχιακό στα Δίκτυα και Πολυπλοκότητα
Δ8ΑΑ Ανάλυση Ακραίων Φυσικών Φαινομένων

Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Υγείας και Περιβαλλοντικών Παραγόντων
Εισαγωγή στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες


Σπουδές

Διδακτορικό (Ph.D.) στη Μετεωρολογία, Τμήμα Μετεωρολογίας, Πανεπιστήμιο του Ρέντινγκ, Ηνωμένο Βασίλειο (2000)

Μάστερ Θετικών Επιστημών (Μ.Sc.) στον Καιρό, το Κλίμα και τα Αριθμητικά Μοντέλα, Τμήμα Μετεωρολογίας, Πανεπιστήμιο του Ρέντινγκ, Ηνωμένο Βασίλειο (1995)

Πτυχίο Μαθηματικών, Τμήμα Μαθηματικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1994)


Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

Pytharoulis, Analysis of a Mediterranean tropical-like cyclone and its sensitivity to the sea surface temperatures. Atmospheric Research, 208, 167-179, 2018
Pytharoulis et al., Sensitivity of a Mediterranean Tropical-Like Cyclone to Physical Parameterizations. Atmosphere, 9, 436, 2018

Pytharoulis et al., Numerical modeling of an intense precipitation event and its associated lightning activity over northern Greece. Atmospheric Research, 169, 523-538, 2016

Karacostas et al., Analysis and numerical simulation of a real cell merger using a three-dimensional cloud resolving model. Atmospheric Research, 169, 547-555, 2016

Spiridonov et al., Numerical simulation of airborne cloud seeding over Greece, using a convective cloud model. Asia-Pacific Journal of Atmospheric Sciences, 51(1), 11-27, 2015

Matsangouras et al., Numerical modeling and analysis of the effect of complex Greek topography on tornadogenesis. Natural Hazards and Earth System Sciences, 14, 1905-1919, 2014

Pytharoulis et al., Study of lightning activity with the use of high-resolution simulations. Geographies, 20, 51-78, 2012

Katsafados et al., Numerical simulation of a deep Mediterranean storm and its sensitivity on sea surface temperature. Natural Hazards and Earth System Sciences, 11, 1233-1246, 2011

Louka et al., Improvements in wind speed forecasts for wind power prediction purposes using Kalman filtering. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 96, 2348-2362, 2008

Kallos & Pytharoulis, Short-term predictions (weather forecasting purposes). Encycl. of Hydrological Sciences, 2791-2811, 2005

Thorncroft & Pytharoulis, A dynamical approach to seasonal prediction of Atlantic tropical cyclone activity. Weather and Forecasting, 16, 725-734, 2001

Pytharoulis et al., The hurricane-like Mediterranean cyclone of January 1995. Meteorological Applications, 7, 261-279, 2000

Pytharoulis & Thorncroft, The low-level structure of African Easterly Waves in 1995. Mon. Wea. Rev., 127, 2266-2280, 1999