Μπαμπζέλης Δημήτριος

Τομέας Μετεωρολογίας Κλιματολογίας, Τμήμα Γεωλογίας
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό
Γνωστικό αντικείμενο: Εφαρμοσμένη Μετεωρολογία – Τροποποίηση καιρού

Ερευνητικά ενδιαφέροντα
 • Δυναμική Μετεωρολογία
 • Συνοπτική Μετεωρολογία
 • Τροποποίηση καιρού – Αύξηση βροχοπτώσεων
 • Μετεωρολογικά Ραντάρ και εφαρμογές
 • Ανάλυση Μετεωρολογικών Δεδομένων και συνοπτικών συστημάτων μέσης κλίμακας
 • Μελέτη Ακραίων καιρικών φαινομένων

Μαθήματα

Προπτυχιακό, Τμήμα Γεωλογίας

ΝGGN 101Y Γενικά Μαθηματικά Ι

ΝGGN 201Y Στατιστική

GMC 209Y Εισαγωγή στη χρήση Η/Υ

ΝGMC 302Y Μετεωρολογία

ΝGGN 526Ε Γενικά Mαθηματικά IΙ

GMC 877E Μετεωρολογικά-Κλιματολογικά Θέματα

Προπτυχιακό, Τμήμα Mαθηματικών

1062 Γενική και Δυναμική Μετεωρολογία


Σπουδές

2013: Διδακτορικό του Τομέα Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας του Τμήματος Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής: «Διερεύνηση Συνθηκών Εφαρμογής Προγραμμάτων Αύξησης Βροχής: Εφαρμογή στην Ευρύτερη Περιοχή της Θεσσαλίας».

1993: Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην Εφαρμοσμένη Κλιματολογία και Μετεωρολογία (Μ.Sc. in Applied Climatology and Meteorology). University of Birmingham, Αγγλία.

1992: Πτυχίο του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.


Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις
 • McGregor, G., and D. Bampzelis 1995: Synoptic Typing and its Applications to the Investigation of Weather Air Pollution Relationships, Birmingham, United Kingdom”. Theoretical Applied Climatology 51, 223-236.

 • Dalezios, N.R., A. Loukas, and D. Bampzelis, 2001: Spatial Variability of Reference Evapotranspiration in Greece. Physics and Chemistry of the Earth, 27(23-24), 1031-1038.

 • Dalezios, N.R., A. Loukas, and D. Bampzelis, 2001: Universal Kriging of Hail Impact Energy in Greece. Physics and Chemistry of the Earth, 27(23-24), 1039-1043.

 • Dalezios R Nicolas, D. Bampzelis and C. Domenikiotis, 2009: An integrated methodological procedure for alternative drought mitigation in Greece, EWRA, European Water 27/28: 53-73.

 • Spiridonov V, Karacostas T, Bampzelis D, and I. Pytharoulis, 2015: Numerical simulation of airborne cloud seeding over Greece, using a convective cloud model. Asia-Pacific Journal of Atmospheric Sciences, Vol. 51, Issue 1, pp 11-27.

 • Karacostas T, Spiridonov V, Bampzelis D, Pytharoulis I, Tegoulias I, and K. Tymbanidis, 2016: Analysis and numerical simulation of a real cell merger using a three-dimensional cloud resolving model. Atm. Research 169, Part B, 547–555, doi:10.1016/j.atmosres.2015.09.011.

 • Pytharoulis I, Kotsopoulos S, Tegoulias I, Kartsios S, Bampzelis D, and T. Karacostas, 2016: Numerical modeling of an intense precipitation event and its associated lightning activity over northern Greece. Atm. Research 169, Part B, 523–538, doi:10.1016/j.atmosres.2015.06.019