Μαυρομμάτης Θεόδωρος

Τομέας Μετεωρολογίας Κλιματολογίας, Τμήμα Γεωλογίας
Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: Μετεωρολογία-Αγρομετεωρολογία

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Κλιματολογία-Αγρομετεωρολογία/Αγροκλιματολογία
Αγρομετεωρολογικά μοντέλα
Σχέσεις αγροκαλλιεργειών/αμπελιού με το κλίμα
Υδρομετεωρολογία


Μαθήματα

Προπτυχιακό, Τμήμα Γεωλογίας

Υδρομετεωρολογία

Ιστορική Κλιματολογία με στοιχεία Παλαιοκλιματολογίας

Μεταπτυχιακό Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας, Τμήμα Γεωλογίας

Αγρομετεωρολογία

Προπτυχιακό, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

Μετεωρολογία και Κλιματολογία


Σπουδές

Διδακτορικό, Climate Research Unit, School of Environmental Sciences, University of East Anglia, Norwich, UK (1997)

Πτυχίο Γεωλογίας (ΒSc), Τμήμα Γεωλογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1991)Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις
  • Mavromatis, T and Jones, P.D. Comparison of climate change scenario construction methodologies for impact assessment studies. Agricultural and Forest Meteorology, 91, 51 – 67, 1998
  • Mearns, L.O., Mavromatis, T., Tsvetsinskaya, E., Hays, C. and Easterling, W. Comparative Responses of EPIC and CERES Crop Models to High and Low Resolution Climate Change Scenarios. Journal of Geophysical Research, 104(D6), 6623 – 6646, 1999
  • Mavromatis, T., Boote, K.J., Jones, J.W., Irmak, A., Shinde, D. and Hoogenboom, G. Developing genetic coefficients for crop simulation models with data from crop performance trials, Crop Science, 41, 40-51, 2000
  • Hansen, J.W., and Mavromatis, T. Correcting low-frequency variability bias in stochastic weather generators, Agricultural and Forest Meteorology, 109, 297-310., 2001
  • Tsvetsinskaya, E.A., Mearns, L.O., Mavromatis, T., Gao, W., McDaniel, L.R., and Downton, M.W. The effect of spatial scale of climate change scenarios on simulated maize, winter wheat, and rice production in the southeastern United States. Climatic Change, 60, 37-72, 2003
  • Mavromatis, T. Drought index evaluation for assessing future wheat production in Greece. International Journal of Climatology, 27, 911-92, 2007
  • Mavromatis T., 2012. Changes in exceptional hydrological and meteorological weekly event frequencies in Greece. Climatic Change, 110, 249-267, 2012
  • Koufos G, Mavromatis Τ, Koundouras S, Fyllas N, Jones G. Viticulture-Climate relationships in Greece: the impacts of recent climate trends on harvest date variation, International Journal of Climatology, 34, 1445-1459, 2014
  • Mavromatis T. Pre-season Prediction of Regional Rainfed Wheat Yield in Northern Greece with CERES-Wheat.Theoretical and Applied Climatology, 117, 653-665, 2014
  • Mavromatis T. Crop–Climate Relationships of Cereals in Greece and the Impacts of Recent Climate Trends, Theoretical and Applied Climatology, 120, 417-432, 2015