Καρακώστας Θεόδωρος (Ομότιμος Καθηγητής)

Τομέας Μετεωρολογίας Κλιματολογίας, Τμήμα Γεωλογίας
Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: Mετεωρολογία – Κλιματολογία, με έμφαση στη Δυναμική Μετεωρολογία, Τροποποίηση Καιρού και Κλιματικές Μεταβολές

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Δυναμική Μετεωρολογία

Συνοπτική Μετεωρολογία

Φυσική Νεφών

Τροποποίηση Καιρού

Έντονα Καιρικά Φαινόμενα

Κλιματικές Μεταβολές


Μαθήματα

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, Τμήμα Μαθηματικών

Γενική και Δυναμική Μετεωρολογία

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Μετεωρολογία, Κλιματολογία και Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον”, Τμήμα Γεωλογίας

Δυναμική Μετεωρολογία

Φυσική Νεφών και Τροποποίηση Καιρού

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πολύπλοκα Συστήματα και Δίκτυα

Ειδικά Θέματα Δικτύων Ζωής και Γεω-οικολογικών Συστημάτων


Σπουδές

Διδακτορικό Δίπλωμα (PhD) University of Wyoming U.S.A. (1981)

Μεταπτυχιακό (MSc) στις Ατμοσφαιρικές Επιστήμες University of Wyoming U.S.A. (1978)

Πτυχίο Μαθηματικών (ΒSc), Τμήμα Μαθηματικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1974)


Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

Douka, M., Karacostas, T., Statistical analyses of extreme rainfall events in Thessaloniki, Greece (2018) Atmospheric Research, 208, pp. 60-77.

Michaelides, S., Karacostas, T. High impact atmospheric processes in the Mediterranean (2018) Atmospheric Research, 208, pp. 1-3.

Karacostas, T., Kartsios, S., Pytharoulis, I., Tegoulias, I., Bampzelis, D. Observations and modelling of the characteristics of convective activity related to a potential rain enhancement program in central Greece (2018) Atmospheric Research, 208, pp. 218-228.

Michaelides, S., Karacostas, T., Sánchez, J.L., Retalis, A., Pytharoulis, I., Homar, V., Romero, R., Zanis, P., Giannakopoulos, C., Bühl, J., Ansmann, A., Merino, A., Melcón, P., Lagouvardos, K., Kotroni, V., Bruggeman, A., López-Moreno, J.I., Berthet, C., Katragkou, E., Tymvios, F., Hadjimitsis, D.G., Mamouri, R.-E., Nisantzi, A. Reviews and perspectives of high impact atmospheric processes in the Mediterranean (2018) Atmospheric Research, 208, pp. 4-44.

Tsikerdekis, A., Zanis, P., Steiner, A.L., Solmon, F., Amiridis, V., Marinou, E., Katragkou, E., Karacostas, T., Foret, G. Impact of dust size parameterizations on aerosol burden and radiative forcing in RegCM4 (2017) Atmospheric Chemistry and Physics, 17 (2), pp. 769-791.

Karacostas, T., Spiridonov, V., Bampzelis, D., Pytharoulis, I., Tegoulias, I., Tymbanidis, K., Analysis and numerical simulation of a real cell merger using a three-dimensional cloud resolving model (2016) Atmospheric Research, 169, pp. 547-555.