Αναγνωστοπούλου Χριστίνα

Τομέας Μετεωρολογίας Κλιματολογίας, Τμήμα Γεωλογίας
Καθηγήτρια
Γνωστικό αντικείμενο: Κλιματολογία με έμφαση στη Συνοπτική και Δυναμική Κλιματολογία

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Κλιματολογία – Συνοπτική Κλιματολογία – Τύποι Καιρού

Δυναμική Κλιματολογία – Τηλεσυνδέσεις

Κλιματικές Αλλαγές – Κλιματικά Μοντέλα – Δυναμικός Υποβιβασμός Κλίμακας

Ακραία καιρικά φαινόμενα – Στατιστική Κλιματολογία

 


Μαθήματα

Προπτυχιακό, Τμήμα Γεωλογίας

GMC 209Υ Εισαγωγή στη Χρήση Η/Υ

GMC 431E Γενική Κλιματολογία-Kλίμα Μεσογείου και Ελλάδας

GMC 767E Εφαρμοσμένη και Δυναμική Κλιματολογία

Μεταπτυχιακό Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας, Τμήμα Γεωλογίας

GMCM 102Y Προγραμματισμός Η/Υ

GMCM 104Y Κλίμα Μεσογείου-Ελλάδας

GMCM 302YΔυναμική και Φυσική Κλιματολογία


Σπουδές

Διδακτορικό στις Φυσικές Επιστήμες (Κλιματολογία), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, (2003)

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜSc) Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας, Τμήμα Γεωλογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1999)

Πτυχίο Γεωλογίας (ΒSc) Τμήμα Γεωλογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1996)


Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

Vagenas, C., Anagnostopoulou, C., & Tolika, K. (2017). Climatic Study of the Marine Surface Wind Field over the Greek Seas with the Use of a High Resolution RCM Focusing on Extreme Winds. Climate, 5(2), 29.

Anagnostopoulou C (2016) Drought episodes over Greece as simulated by dynamical and statistical downscaling approaches Theoretical and Applied Climatology, doi: 10.1007/s00704-016-1799-5

Tolika K., Anagnostopoulou Ch., Velikou K., Vagenas Ch. (2015). A comparison of the updated very high resolution model RegCM3_10km with the previous version RegCM3_25km over the complex terrain of Greece: present and future projections. Theoretical and Applied Climatology, doi:10.1007/s00704-015-1583-y

Rousi Ε, Anagnostopoulou C., Tolika K., Maheras P, (2015) Representing teleconnection patterns over Europe: A comparison of SOM and PCA methods. Atmospheric Research. 152, 123-137.doi.org/10.1016/j.atmosres.2013.11.010

Anagnostopoulou C. Zanis P., Katragkou E. Tegoulia I and Tolika K (2014) Recent past and future patterns of the Etesian winds based on regional scale climate model simulations. Clim Dyn. DOI 10.1007/s00382-013-1936-0

Anagnostopoulou C. and Tolika K. (2012) Extreme precipitation in Europe: statistical threshold selection based on climatological criteria. Theoretical and Applied Climatology, DOI 10.1007/s00704-011-0487-8.

Tolika K., Zanis P. and Anagnostopoulou C. (2012) Regional climate change scenarios for Greece: Future temperature and Precipitation projections from Ensembles of RCMs. Global NEST Journal, 14(4), 407-421

Flocas H., Hatzaki M, Tolika K., Anagnostopoulou C, Kostopoulou E., Giannakopoulos C, Kolokytha E, Tegoulias I(2011) Ability of RCM/GCM couples to represent the relationship of large scale circulation to climate extremes over the Mediterranean region. Climate Research, 46, 197-209.

Anagnostopoulou Chr, Tolika K, Maheras P (2009). Classification Of Circulation Types: A New Flexible Automatic Approach Applicable to NCEP and GCM Data. Theoretical and Applied Climatology, 96,3-15. DOI 10.1007/s00704-008-0032-6