Ελληνικά

Οργανωση

Οργανωση$$Οrganization

Διευθυντής

Αναπληρωτής Καθηγητής Θεόδωρος Μαυρομμάτης

thmavrom@geo.auth.gr

Τηλ. 2310 99.8640

    Fax. 2310 99.5392

 

Εργαστήρια

Εργαστήριο Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας
Ιδρύθηκε το 1929.
Διευθυντής: Αναπληρωτής Καθηγητής Θεόδωρος Μαυρομμάτης

Επιστημονικό Κέντρο Ολύμπου (ΕΚΟ)
Ιδρύθηκε το 1963.
Υπεύθυνος: Διευθυντής του Τομέα.

Διευθύντρια ΠΜΣ Μετεωρολογίας Κλιματολογίας και Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αναγνωστοπούλου Χριστίνα

chanag@geo.auth.gr  

Τηλ. 2310 99.8414