Ελληνικά

Εκπαιδευτικό σεμινάριο C3S

Εκπαιδευτικό σεμινάριο C3S

News
July 30

Εκπαιδευτικό σεμινάριο C3S

Copernicus Climate Chnage Services - User Learning Services (C3S ULS) provides free training on how to use the Climate Data Store platform and its content.  High quality training will be provided to those who use climate data. Τhe regional training is provided by the Wageningen University and Research, Aristotle University of Thessaloniki- Department of Meteorology and Climatology (Dr. Eleni Katragkou) and EMVIS - Consultant Engineers (Dr Alexandros Ziogas).

Registration until 22 October 2019.

You can self register directly on the online learning portal for the blended training programme:

uls.climate.copernicus.eu

You can find additional information on our online resources and blended learning at:

climate.copernicus.eu/user-learning-services

For more information on the registration procedures and deadlines, please see the attached invitation letter.

Επισυναπτόμενο αρχείο