Ελληνικά

Μαυρομματης Θεοδωρος

Μαυρομματης Θεοδωρος

Επικοινωνία

2310 99 8640

thmavrom@geo.auth.gr

Μετεωροσκοπείο 1ος όροφος

Βιογραφικό

Scopus ID

Προσωπική ιστοσελίδα

Μαυρομμάτης Θεόδωρος

Τομέας Μετεωρολογίας Κλιματολογίας, Τμήμα Γεωλογίας

Αναπληρωτής Καθηγητής

Γνωστικό αντικείμενο: Μετεωρολογία-Αγρομετεωρολογία


Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Κλιματολογία-Αγρομετεωρολογία/Αγροκλιματολογία
Αγρομετεωρολογικά μοντέλα
Σχέσεις αγροκαλλιεργειών/αμπελιού με το κλίμα
Υδρομετεωρολογία


Μαθήματα

Προπτυχιακό, Τμήμα Γεωλογίας

Υδρομετεωρολογία

Ιστορική Κλιματολογία με στοιχεία Παλαιοκλιματολογίας

Μεταπτυχιακό Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας, Τμήμα Γεωλογίας

Αγρομετεωρολογία

Προπτυχιακό, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

Μετεωρολογία και Κλιματολογία


Σπουδές

Διδακτορικό, Climate Research Unit, School of Environmental Sciences, University of East Anglia, Norwich, UK (1997)

Πτυχίο Γεωλογίας (ΒSc), Τμήμα Γεωλογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1991)


Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

Mavromatis, T and Jones, P.D. Comparison of climate change scenario construction methodologies for impact assessment studies. Agricultural and Forest Meteorology, 91, 51 – 67, 1998

Mearns, L.O., Mavromatis, T., Tsvetsinskaya, E., Hays, C. and Easterling, W. Comparative Responses of EPIC and CERES Crop Models to High and Low Resolution Climate Change Scenarios. Journal of Geophysical Research, 104(D6), 6623 – 6646, 1999

Mavromatis, T., Boote, K.J., Jones, J.W., Irmak, A., Shinde, D. and Hoogenboom, G. Developing genetic coefficients for crop simulation models with data from crop performance trials, Crop Science, 41, 40-51, 2000

Hansen, J.W., and Mavromatis, T. Correcting low-frequency variability bias in stochastic weather generators, Agricultural and Forest Meteorology, 109, 297-310., 2001

Tsvetsinskaya, E.A., Mearns, L.O., Mavromatis, T., Gao, W., McDaniel, L.R., and Downton, M.W. The effect of spatial scale of climate change scenarios on simulated maize, winter wheat, and rice production in the southeastern United States. Climatic Change, 60, 37-72, 2003

Mavromatis, T. Drought index evaluation for assessing future wheat production in Greece. International Journal of Climatology, 27, 911-92, 2007

Mavromatis T., 2012. Changes in exceptional hydrological and meteorological weekly event frequencies in Greece. Climatic Change, 110, 249-267, 2012

Koufos G, Mavromatis Τ, Koundouras S, Fyllas N, Jones G. Viticulture-Climate relationships in Greece: the impacts of recent climate trends on harvest date variation, International Journal of Climatology, 34, 1445-1459, 2014

Mavromatis T. Pre-season Prediction of Regional Rainfed Wheat Yield in Northern Greece with CERES-Wheat.Theoretical and Applied Climatology, 117, 653-665, 2014

Mavromatis T. Crop–Climate Relationships of Cereals in Greece and the Impacts of Recent Climate Trends, Theoretical and Applied Climatology, 120, 417-432, 2015