Ελληνικά

Ερευνητικα εργα

Ερευνητικα εργα$$Research Projects


Πρόσφατα ερευνητικά έργα με Επιστημονικά Υπεύθυνο μέλη του τομέα


 1. EU, H2020-SFS-2016-2017, SFS-43-2017, RIA, Pr. Nr. 774652 Enhancing Food Security in AFRIcan AgriCULTUral Systems with the Support of REmote Sensing (Africultures). Duration: 2017- 2021. (E. Katragkou)

 2. State Scholarship Foundation (IKY) & German Academic Exchange Service (DAAD), Greece-Germany bilateral cooperation (IKYDA 2018) Impact of Land Use Changes on regional and local climate in Europe: present and future climate projections (LUCE), 2018-2019. (E. Katragkou)

 3. DAAD bilateral cooperation, Justus-Liebig University Giessen and Aristotle University of Thessaloniki, The Mediterranean Hot-Spot: Challenges and Responses in a Changing Environment, 2017-2019. (P. Zanis)

 4. EU, ECMWF, Copernicus, Global and regional a posteriori validation, including focus on the Arctic and Mediterranean areas (CAMS_84),  2015-2018. (E. Katragkou)

 5. EUMETSAT Satellite Applications Training, Project Title: Autumn School, Funding Agency: EUMETSAT, 2013-2018. (H. Feidas)

 6. AUTH-Research Committee, Action Α: Supporting Young Scientists (Lecturers): Regional climate simulations in the framework of  EURO-CORDEX, 2014-2016. (E. Katragkou)

 7. EUMETSAT, Visiting – Associate Scientist Activity Programme - H-SAF Project Title: Validation of the H-SAF precipitation products over Greece using rain gauge data, 2015. (H. Feidas)

 8. NSRF, Action Cooperation project, Operational Programmes “Competitiveness And Entrepreneurship” And Regions In Transition, General Secretariat for Research and Technology, An Innovative and Integrated Conceptual Model to Mitigate the Impact of Climate Change on Drought: Potentiality and Applicability of a Precipitation Enhancement Project in Thessaly (DAPHNE) 2013-2015. (Th. Karacostas).

 9. NSRF, Action Cooperation project, Operational Programmes “Competitiveness And Entrepreneurship” And Regions In Transition, Pilot System for the Development and Delivery of Daily Wave and Circulation Forecasts for Public and Emergency Use in the Thermaikos GulF (WaveForUs), 2013-2015 (I. Pytharoulis)

 10. AUTH, Research Committe,  Upgrading computational resources for the realisation of climate simulations over Europe, 2011-2015. (I. Pytharoulis)

 11. NSRF, QUantifying the Aerosol Direct and Indirect Effect over Eastern Mediterranean from Satellites (QUADIEEMS), 2012-2014. (P. Zanis)

 12. Ε.ON NEW BUILD & TECHNOLOGY GMBH, “On the study of the climatic characteristics at four distinct sites of Northern Greece, 2012-2013. (Th. Karacostas)

 13. State Scholarship Foundation (IKY) & German Academic Exchange Service (DAAD), Greece-Germany bilateral cooperation (IKYDA 2012), The Etesian wind system over the Aegean Sea: an assessment of wind resources in the area for present and future climate», 2012-2013. (P. Zanis)

 14. GSRT, Operational Program "Competitiveness",  Action «Heracleitos ΙΙ», Contribution to the development of a technique for the estimation of precipitation with multispectral satellite data, 2010-2013. (H. Feidas)

 15. NSRF,  Action Cooperation project, Operational Programmes “Competitiveness And Entrepreneurship” And Regions In Transition, GeoClima, 2011-2012. (H. Feidas)

 16. ΕΛΚΕ ΑΠΘ, Δράση Α: Ενίσχυση ερευνητικής δραστηριότητας στη βαθμίδα του λέκτορα, Μελέτη των Ακραίων Θερμών Συνθηκών (μέγιστες θερμοκρασίες, θερμές ακολουθίες) στα μεγάλα αστικά κέντρα του Ελλαδικού χώρου: Παρελθόν- Παρόν- Μελλοντικές Εκτιμήσεις, 2012. (K. Tolika)

 17. GSRT, Operational Programme «Competitiveness and Entrepreneurship (OPCE ΙΙ), Optimal methodology of satellite data processing for mapping production, 2011. (H. Feidas)

 18. Municipality of Naoussa, Calculation – Estimation of Wind Energy Potential over the Vermion Mountainous area of Naoussa, 2011-2012. (Th. Karacostas)

 19. AUTH, Property Development and Management Company, Study of wind and solar power in the AUTH regions of Taxiarchis - Chalkidiki, Kolchiko – Thessaloniki and Pertouli – Trikala, 2010-2012. (Th. Karacostas)

 20. GSRT, An Innovative Methodology as a Feedback to the Climate Change Effects: the Potentiality of Applying Precipitation Enhancement Projects, 2010-2012. (Th. Karacostas

 21. Database Development for the Meteorological and Climatological Observations of the Aristotle University of Thessaloniki Meteorological Station. University of Thessaloniki, Greece, 2009-2010. (Th. Karacostas)

 22. Latsis Foundation, 1st Latsis Foundation Summer School: Environment- Climate Change – Impacts, 2009. (C. Anagnostopoulou)

 23. EU, GABARDINE Groundwater Artificial recharge Based on Alternative sources of wateR: aDvanced INtegrated technologies and management 2005-2009. (P. Maheras)

 24. EU, ENSEMBLE-based Predictions of Climate Changes and their Impacts-under the Thematic Sub-Priority "Global Change and Ecosystems".ENSEMBLES Research Themes RT4 Understanding the process governing climate variability and change, climate predictability and the probability of extreme events, 2004-2009. (P. Maheras)

 25. ΓΓΕΤ, Σύγχρονες και καινοτόμες μεθοδολογίες εντοπισμού, μελέτης, πρόγνωσης και αντιμετώπισης έντονων καιρικών φαινομένων, με εφαρμογή στη Θεσσαλία και Μακεδονία, 2007-2008. (Th. Karacostas)

 26. GSRT, PYTHAGORAS, Spatial-temporal study of the relationships between the extreme weather – climate conditions and the atmospheric circulation in the Greek region, during the second half of the 20th century, 2004-2006. (P. Maheras )

 27. EU, STARDEX-Statistical and Regional dynamical Downscaling of Extremes for European regions», 2002-2005. (P. Maheras)


Πρόσφατα ερευνητικά έργα όπου συμμετέχουν μέλη του τομέα


 1. EU, H2020, Coordinating and integRating state-of-the-art Earth Observation Activities in the regions of North Africa, Middle East, and Balkans and Developing Links with GEO related initiatives towards GEOSS (GEO-CRADLE), 2016-2018.
 2. EEA Grants and the Ministry of Environment and Energy, Improving the knowledge in determining the minimum water level and flow of water bodies, 2015-2017.
 3. EU-FP7, Marie Curie Actions- International Research Staff Exchange Scheme (IRSES), Regional climate-air quality interactions (REQUA), 2013-2017.
 4. GSRT,Thalis, Estimating the effects of Climate Change on Sea level and Wave climate of the Greek seas, coastal Vulnerability and Safety of coastal and marine structures (CCSEAWAVS) 2012-2015.
 5. NSRF,  Education and Lifelong learning, Update of graduate knowledge in new scientific and environmental technologies, 2014.
 6. NSRF, Action Cooperation project, Operational Programmes “Competitiveness And Entrepreneurship” And Regions In Transition, Climate change impacts on the touristic development of sensitive areas in the Greek territory. Case study: Messinia – Integrated Tourism Development Areas (XENIOS), 2011-2013.
 7. South East Europe Transnational Cooperation Programme (SEE) & European Regional Development Fund, Climate change and Impacts on Water Supplies. The CC-WaterS project, Thematic Working Groups (TWG) – TWG3 – Climate Change, 2009-2013.
 8. Public Power Corporation S.A., Maintainance, Documentation and Updating of the environmental monitoring system in the Nestos river, 2008-2010.
 9. EU-FP7, Central and Eastern Europe Climate Change Impact and VulnerabiLIty, CECILIA 2006-2009.