Ελληνικά

Υποψήφιοι Διδάκτορες

Υποψήφιοι Διδάκτορες$$PhD candidates

Όνομα

Mail

Tίτλος

Επιβλέπων/ουσα

Βελίκου Κονδυλία

kvelikou@geo.auth.gr

Δυναμικός Υποβιβασμός Κλίμακας του Περιοχικού Κλιματικού Μοντέλου RegCM για την Ελληνική Περιοχή: Στατιστική Ανάλυση, Δυναμική Αξιολόγηση, Επιπτώσεις και Μελλοντικά Σενάρια

 Κ. Τολίκα

Γιαννούσης Βασίλειος

gianvasi@geo.auth.gr

Συμβολή στη μελέτη των συνοπτικών συστημάτων θερμών και ψυχρών εισβολών στη Βαλκανική χερσόνησο: παρελθόν, παρόν και μέλλον

 Χ. Αναγωνστοπούλου

Ζιακοπούλου Νικολέτα

nziakopoulou@gmail.com

Συνοπτική, Δυναμική και Κλιματολογική μελέτη των ετησίων ανέμων στον ευρύτερο Ελλαδικό χώρο

Θ. Καρακώστας

Καρούτσος Γεώργιος

karougeo@geo.auth.gr

Μελέτη και χρήση αριθμητικών μοντέλων πρόγνωσης καιρού και εφαρμογή στην τροποποίηση καιρού

Θ. Καρακώστας

Κάρτσιος Στέργιος

kartsios@geo.auth.gr

Μελέτη της αλληλεπίδρασης ατμόσφαιρας-δασικών πυρκαγιών με τη βοήθεια αριθμητικών μοντέλων στον ελλαδικό χώρο

Θ. Καρακώστας

Καρυπίδου Μαρία-Χαρά

karypidou@geo.auth.gr

Εκτίμηση των σφαλμάτων και της αβεβαιότητας του υετού στην Αφρική σε περιοχικές κλιματικές προσομοιώσεις: διερεύνηση των φυσικών διεργασιών

Ε. Κατράγκου

Κόλλιας Παναγιώτης

koliasp@geo.auth.gr

Ατμοσφαιρική διασπορά σωματιδίων και χημική, ορυκτολογική αναλυσή τους στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης

Επιβλέπων: Π. Ζάνης

Κουφός Γεώργιος

geokou@geo.auth.gr

Συμβολή στη μελέτη των επιδράσεων του κλίματος στην Ελληνική αμπελοκαλλιέργεια: Τάσεις στην παραγωγή και ποιότητα των οίνων, οικονομικές προκλήσεις και προοπτικές

 Θ. Μαυρομάτης

Λάζογλου Γεωργία

glazoglou@geo.auth.gr

Μελέτη, μοντελοποίηση και πρόβλεψη ακραίων κλιματικών παραμέτρων στη Λεκάνη της Μεσογείου

Χ. Αναγωνστοπούλου

Μούσκος Παναγιώτης

pmouskos@geo.auth.gr

Δυνητικότητα εφαρμογής προγραμμάτων αύξησης βροχής στην περιοχή της Κύπρου

Θ. Καρακώστας

Παυλίδης Βασίλειος

vapavlid@physics.auth.gr

Εκτίμηση σφαλμάτων και αβεβαιότητας ακτινοβολίας και νέφωσης σε κλιματικές προσομοιώσεις περιοχικής κλίμακας

Ε. Κατράγκου

Ρούπα Παρασκευή

paroupa@yahoo.com

Μελέτη της Ατμοσφαιρικής Ηλεκτρικής Δραστηριότητας με έμφαση στην Πρόγνωση Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων στον Ελλαδικό χώρο

Θ. Καρακώστας

Σοφιάδης Ιωάννης

sofiadis@geo.auth.gr

Μελέτη των επιπτώσεων της αλλαγής κάλυψης Γης στο κλίμα της Ευρώπης με χρήση περιοχικού κλιματικού μοντέλου

Ε. Κατράγκου

Τεγούλιας Ιωάννης

tegoulia@auth.gr

Εφαρμογή καινοτόμου μεθοδολογίας αξιολόγησης και βελτιστοποίησης του μοντέλου WRF για τη μελέτη καταιγιδοφόρων δραστηριοτήτων στην περιοχή της Θεσσαλίας

Θ. Καρακώστας

Χαρτερού Γεωργία

georgia.charterou@hotmail.com

Βελτιστοποίηση ενός συστήματος πρόγνωσης καιρού

Ι. Πυθαρούλης