Κλιματολογία Δεκεμβρίου 2022

Ο Δεκέμβριος του 2022 ήταν ένας από τους θερμότερους Δεκεμβρίους των τελευταίων ετών. Ειδικότερα, με μέση θερμοκρασία του έφτασε τους 10.8οC, θερμοκρασία που είναι υψηλότερη κατά 3.1οC από τη μέση κλιματική τιμή για το μήνα Δεκέμβριο στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με αρχείο μετεωρολογικών δεδομένων του μετεωρολογικού σταθμού του Τομέα Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας του ΑΠΘ ο περασμένος Δεκέμβριος ήταν ο τέταρτος θερμότερος Δεκέμβριος που έχει εμφανιστεί από το 1930 που υπάρχουν μετρήσεις. Θερμότεροι ήταν οι Δεκέμβριοι των ετών 1960, 2020 και 2009 (με μέσες θερμοκρασίες 11.6 οC, 11.0 οC και 10.9 οC αντίστοιχα).

Αξιοσημείωτο είναι ότι η διαφορά οφείλεται κυρίως στην ελάχιστη θερμοκρασία. η μέση τιμή της ελάχιστης θερμοκρασίας του Δεκεμβρίου ήταν 8.3 οC, εμφανίζοντας αύξηση κατά 4.3 οC από τη μέση κλιματική τιμή, κατατάσσοντας τον περασμένο Δεκέμβριο ως τον δεύτερο θερμότερο, ως προς την ελάχιστη θερμοκρασία, Δεκέμβριο από το 1930 και μετά.

μβριος του 2022 ήταν ένας από τους θερμότερους Δεκεμβρίους των τελευταίων ετών. Ειδικότερα, με μέση θερμοκρασία του έφτασε τους 10.8οC, θερμοκρασία που είναι υψηλότερη κατά 3.1οC από τη μέση κλιματική τιμή για το μήνα Δεκέμβριο στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με αρχείο μετεωρολογικών δεδομένων του μετεωρολογικού σταθμού του Τομέα Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας του ΑΠΘ ο περασμένος Δεκέμβριος ήταν ο τέταρτος θερμότερος Δεκέμβριος που έχει εμφανιστεί από το 1930 που υπάρχουν μετρήσεις. Θερμότεροι ήταν οι Δεκέμβριοι των ετών 1960, 2020 και 2009 (με μέσες θερμοκρασίες 11.6 οC, 11.0 οC και 10.9 οC αντίστοιχα).

Αξιοσημείωτο είναι ότι η διαφορά οφείλεται κυρίως στην ελάχιστη θερμοκρασία. η μέση τιμή της ελάχιστης θερμοκρασίας του Δεκεμβρίου ήταν 8.3 οC, εμφανίζοντας αύξηση κατά 4.3 οC από τη μέση κλιματική τιμή, κατατάσσοντας τον περασμένο Δεκέμβριο ως τον δεύτερο θερμότερο, ως προς την ελάχιστη θερμοκρασία, Δεκέμβριο από το 1930 και μετά.