Σύντομο Ιστορικό

Ιστορικό

Ο Τομέας Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας ιδρύθηκε το 1983 και ανήκει στο Τμήμα Γεωλογίας. Λειτουργεί σαν Εργαστήριο Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας του ΑΠΘ από το 1929, διαγράφοντας έτσι επιστημονικό και εκπαιδευτικό έργο περισσότερα από 85 χρόνια. Ο Τομέας σήμερα έχει οκτώ μόνιμα μέλη ΔΕΠ, 1 μέλος ΕΔΙΠ, και λειτουργεί το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Μετεωρολογίας Κλιματολογίας και Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος. Επίσης, ο Τομέας διατηρεί τον Μετεωρολογικό Σταθμό του ΑΠΘ από το 1930, τον Μετεωρολογικό Σταθμό του Ολύμπου στην κορυφή του Αγ. Αντωνίου (2817 m) στον Όλυμπο και άλλους μετεωρολογικούς σταθμού στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης.