Προπτυχιακές Σπουδές

Προπτυχιακά μαθήματα στο τμήμα Γεωλογίας

1ο εξάμηνο

Γενικά Μαθηματικά I

2ο εξάμηνο

Εισαγωγή στη χρήση Η/Υ
Γενικά Μαθηματικά II

3ο εξάμηνο

Γενική Μετεωρολογία
Γενικά Μαθηματικά III

4ο εξάμηνο

Γενική Κλιματολογία – Κλίμα Μεσογείου και Ελλάδας

5ο εξάμηνο

Υδρομετεωρολογία

6ο εξάμηνο

Ιστορική κλιματολογία με στοιχεία παλαιοκλιματολογίας

7ο εξάμηνο

Ατμοσφαιρική Ρύπανση και Κλιματικές Μεταβολές
Εφαρμοσμένη και Δυναμική Κλιματολογία

8ο εξάμηνο

Μετεωρολογικά-Κλιματολογικά θέματα
Συνοπτική και Δυναμική Μετεωρολογία


Προπτυχιακά μαθήματα στο τμήμα Βιολογίας

5ο εξάμηνο

Μετεωρολογία και Κλιματολογία


Προπτυχιακά μαθήματα στο τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

1ο εξάμηνο

Μετεωρολογία και Κλιματολογία


Προπτυχιακά μαθήματα στο τμήμα Μαθηματικών

4ο εξάμηνο

Γενική και Δυναμική Μετεωρολογία


Προπτυχιακά μαθήματα στο τμήμα Φυσικής

8ο εξάμηνο

Μετεωρολογία