Οργάνωση

Διευθύντρια
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ελένη Κατράγκου katragou@geo.auth.gr Τηλ. 2310 99.8307
Εργαστήρια
Εργαστήριο Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας
Διευθυντής: Αναπληρωτής Καθηγητής Ιωάννης Πυθαρούλης pyth@geo.auth.gr Τηλ. 2310 99.8477
Ιδρύθηκε το 1929.
Επιστημονικό Κέντρο Ολύμπου (ΕΚΟ)
Υπεύθυνος: Διευθυντής του Τομέα.
Ιδρύθηκε το 1963.
Διευθύντρια ΠΜΣ Μετεωρολογίας Κλιματολογίας και Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος
Aναπληρώτρια Καθηγήτρια Κωνσταντία Τολίκα diatol@geo.auth.gr Τηλ. 2310 99.8404

Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ)