Ομότιμοι & Διατελέσαντες Καθηγητές/τριες

Ονοματεπώνυμο Εmail
Αρσένη Παπαδημητρίου Αγγελική (Ομότιμη Καθητήτρια)
Καρακώστας Θεόδωρος (Ομότιμος Καθηγητής) karac@geo.auth.gr
Μακρογιάννης Τιμολέων (Ομότιμος Καθηγητής) timos@geo.auth.gr
Μαχαίρας Παναγιώτης (Ομότιμος Καθηγητής) maheras@geo.auth.gr
Μπλούτσος Αντώνιος ablou@geo.auth.gr
Πέννας Πέτρος (Ομότιμος Καθηγητής) pennape@geo.auth.gr