Ερευνητικοί Τομείς

Συνοπτική και δυναμική μετεωρολογία

Συνοπτική και δυναμική κλιματολογία

Δορυφορική μετεωρολογία και κλιματολογία

Αγροτική μετεωρολογία και κλιματολογία

Φυσική κλιματολογία και κλιματικά μοντέλα

Εφαρμογές radar στη μετεωρολογία

Ακραία καιρικά και κλιματικά επεισόδια

Τροπικοί κυκλώνες / medicanes

Πρόγνωση καιρού

Τροποποίηση καιρού

Κλιματικές μεταβολές

Ατμοσφαιρική ρύπανση και χημική σύσταση

Αλληλεπιδράσεις αιωρούμενων σωματιδίων και κλίματος

Στατιστικός και δυναμικός υποβιβασμός κλίμακας

Αριθμητικά μοντέλα πρόγνωσης

Περιοχικά κλιματικά μοντέλα

Μοντέλα ποιότητας αέρα