Ελληνικά

Καρακωστας Θεοδωρος

Καρακωστας Θεοδωρος

Επικοινωνία

2310 99 8456

karac@geo.auth.gr

Μετεωροσκοπείο – 1ος όροφος

Βιογραφικό

Scopus ID

Προσωπική ιστοσελίδα

Καρακώστας Θεόδωρος

Καθηγητής

Γνωστικό αντικείμενο:


Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Δυναμική Μετεωρολογία

Συνοπτική Μετεωρολογία

Φυσική Νεφών

Τροποποίηση Καιρού


Μαθήματα

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, Τμήμα Γεωλογίας

xxx

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, Τμήμα Μαθηματικών

xxxx

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Μετεωρολογία, Κλιματολογία και Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον”, Τμήμα Γεωλογίας

xxxx


Σπουδές

Διδακτορικό Δίπλωμα (PhD) … …. (19χχ)

Πτυχίο Μαθηματικών (ΒSc), Τμήμα Μαθηματικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (19XX )


Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

Xxxx

xxxx